Ämnen
Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5302)
Utgivningsdag: 2013-04-08

Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Info:

Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Det är en positiv utveckling och är ett kvitto på att satsningar som genomförts inom välfärdssektorn i Sverige och dess kommuner, landsting och regioner har varit lyckade. Trots denna positiva utveckling står Sverige, i likhet med övriga nordiska grannländer, inför utmaningen att hälsoskillnaderna i vissa fall ökar mellan olika grupper i samhället avseende kön, socioekonomiska faktorer, etnisk tillhörighet etc.

I denna kortversion av rapporten ”Gör jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnaderi hälsa” presenteras fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa. Resultatet bygger på det arbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedrivit tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner i Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.

Rapporten med alla resultat finns att beställa här.

25 kr
Antal: 
Artnr:
5302
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Föräldraledighet
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller...
55 kr
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkninge...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jäm...
45 kr
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att st&#...
100 kr