Ämnen
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi? i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-734-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-734-3

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?

För personal vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård
Info:
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. Här finns konkreta tips för hur personal kan ta sig an situationerna tillsammans. Fokus för skriften är vad personal inom vård och omsorg bör tänka på i komplexa situationer. Det grundläggande tankesättet om samverkan vid svåra frågor kan självklart användas som utgångspunkt även vid utskrivning från annan slutenvård än den psykiatriska.
0 kr
Artnr:
7585-734-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...