Ämnen
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-698-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-698-8
Utgivningsdag:2018-11-16

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Info:
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens reglering är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkesrevisorernas viktigaste plattform i uppdraget att granska den kommunala verksamheten. Skriften kan även bidra med kunskap om det kommunala ansvarssystemet och ansvarsprövningen.

God revisionssed i kommunal verksamhet avser revisionen i kommuner och regioner samt kommunalförbund, finansiella samordningsförbund och kommunala företag. Skriften behandlar revisionens utgångspunkter, förutsättningar och uppdrag, revisionsprocessen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer.
Köp 5 st eller fler för 140 kr/st
165 kr
Antal: 
Artnr:
7585-698-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgång...
150 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr