Ämnen
God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-180-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-180-8
Utgivningsdag:2014-12-12
Serie:Revision

God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

Info:
Skriften dokumenterar god revisionssed, de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal revision, som den kan avläsas hösten 2014.

Den behandlar grundläggande frågor som oberoende, helhetssyn, samverkan och kommunikation. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt grunderna för revisorernas kritik är centrala delar i skriften. 

God sed i kommunal verksamhet avser revisionen i kommuner, landsting och regioner, i kommunala företag samt kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
Köp 5 st eller fler för 125 kr/st
150 kr
Antal: 
Artnr:
7585-180-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram...
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manch...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr