Ämnen
Genomförande av mänskliga rättigheter - ansvar och möjligheter för kommuner och regioner i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-570-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-570-8
Utgivningsdag: 2010-10-05
Serie: Mänskliga rättigheter

Genomförande av mänskliga rättigheter - ansvar och möjligheter för kommuner och regioner

Info:

Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på nationellnivå. Men det är på lokal och regional nivå som många av rättigheterna garanteras och tillhandahålls. I denna rapport från Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE) visar den svenske rapportören Lars O Molin vilka rättigheter det handlar om och att rättigheterna inte bara är ett ansvar. De innebär också möjligheter för kommuner, landsting och regioner att stärka dialogen med medborgarna och demokratin.

Sveriges Kommuner och Landsting har låtit översätta Lars O Molins rapport och de rekommendationer som kongressen antagit. Förhoppningen är att svenska kommuner, landsting och regioner på tydligare sätt ska kunna se sin roll i genomförandet av mänskliga rättigheter och ta tillvara de möjligheter som ligger i ansvaret för dessa.

Artnr:
7164-570-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Indikatorer för mänskliga rättigheter
I denna rapport presenteras exempel på indikatorer och förslag på en modell fö...
Magasinet Mänskliga rättigheter
2014 slöt SKL en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättig...
Mänskliga rättigheter i styrning och ledning
Mellan november 2015 och februari 2017 drev SKL ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner...
Mänskliga rättigheter
Sveriges Kommuner och Landsting har drivit ett projekt som handlat om att ”utveckla former f...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr