Ämnen
Genombrott : effekter av projektledarutbildningen : hinder och stöd i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-193-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-193-9
Utgivningsdag:2006-09-22

Genombrott : effekter av projektledarutbildningen : hinder och stöd

Info:
För att snabba på spridningen av förbättringskunskap erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting sedan januari 2003 en projektledarutbildning med inriktning mot Genombrottsmetoden. Efter 3 år och 8 utbildningsomgångar var det tid att utvärdera denna satsning. Sofia Tullberg vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, har gjort utvärderingen. Denna rapport är en kortversion av hennes examensarbete.
Artnr:
7164-193-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...