Ämnen
Funktion för koordinering 2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-592-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-592-9
Utgivningsdag:2017-12-20

Funktion för koordinering 2016

Landsting och regioners redovisning av villkor 3
Info:
Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Funktionen är uppskattad både av patienter och läkare, och av externa parter som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst.

Denna rapport bygger på landstingens redogörelser enligt den överenskommelse som tecknades mellan SKL och Socialdepartementet 2016 redovisningar av villkor 3 - funktion för koordinering.
0 kr
Artnr:
7585-592-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...