Ämnen
Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (5503)
Utgivningsdag: 2019-08-23

Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare

Mål och riktlinjer, Uppföljning och insyn
Info:
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Rapporten ger en bakgrund och behandlar vad programmet ska omfatta och innehålla. Den förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet kan implementeras och följas upp.
0 kr
Artnr:
5503
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...