Ämnen
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-878-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-878-5
Utgivningsdag:2008-11-25
Serie:Revision

Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering

Info:

Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur fullmäktige kan hantera ansvarsprövningsprocessen i praktiken. Den belyser också möjliga bedömningsgrunder och praxisutveckling. Avsikten är att ge en vägledning för fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstmän som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna behandlas i en parallell skrift ”Fullmäktige & Revisorerna".

Artnr:
7164-878-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram...
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituatio...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...