Ämnen
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-878-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-878-5
Utgivningsdag: 2008-11-25
Serie: Revision

Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering

Info:

Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur fullmäktige kan hantera ansvarsprövningsprocessen i praktiken. Den belyser också möjliga bedömningsgrunder och praxisutveckling. Avsikten är att ge en vägledning för fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstmän som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna behandlas i en parallell skrift ”Fullmäktige & Revisorerna".

Artnr:
7164-878-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Jämställdhet - en fråga för revisorer
Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

F&o...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr