Ämnen
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-878-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-878-5
Utgivningsdag:2008-11-25
Serie:Revision

Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering

Info:

Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur fullmäktige kan hantera ansvarsprövningsprocessen i praktiken. Den belyser också möjliga bedömningsgrunder och praxisutveckling. Avsikten är att ge en vägledning för fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstmän som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna behandlas i en parallell skrift ”Fullmäktige & Revisorerna".

Artnr:
7164-878-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram...
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...