Ämnen
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-878-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-878-5
Utgivningsdag: 2008-11-25
Serie: Revision

Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering

Info:

Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur fullmäktige kan hantera ansvarsprövningsprocessen i praktiken. Den belyser också möjliga bedömningsgrunder och praxisutveckling. Avsikten är att ge en vägledning för fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstmän som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna behandlas i en parallell skrift ”Fullmäktige & Revisorerna".

Artnr:
7164-878-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Jämställdhet - en fråga för revisorer
Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

F&o...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...