Ämnen
Fullmäktige och revisorerna i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-806-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-806-8
Utgivningsdag:2012-06-26
Serie:Revision

Fullmäktige och revisorerna

Info:
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landsting och regioner. Den innehåller också fakta om ansvarssystemet och revisionen och belyser fullmäktige som uppdragsgivare till revisorerna.
 
Vår avsikt och önskan är att förmedla kunskap, väcka eftertanke och ge inspiration till ett fördjupat samspel mellan fullmäktige och revisorerna.
125 kr
Antal: 
Artnr:
7164-806-8
Ingår i samma serie:
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram...
Revisorer kommunicerar
Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad ...
100 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Andra har också visat intresse för:
På den säkra sidan : om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och...
100 kr
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Lekmannarevision i praktiken
Lekmannarevisorerna i ett kommunalt aktiebolag har uppdraget att från demokratisk utgång...
150 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om...