Ämnen
Från sjukhussäng till e-hälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-558-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-558-6
Utgivningsdag: 2010-07-05

Från sjukhussäng till e-hälsa

Info:
I denna rapport beskrivs översiktligt grunddragen i den modernisering som vården genomgår. Rapporten pekar både på förändringar som ägt rum, är på gång och på begynnande tendenser. En central det i omvandlingen av vården har varit att med stöd i nya teknologier kunna tillhandahålla allt mer av vården som öppen vård, både vid och utanför sjukhusen, och även i patienternas hem. Parallellt har patientens roll förändrats, från passiv mottagare av vård till att aktivt medverka i prevention, behandling och rehabilitering. Personalen i vården har i allt större utsträckning tillgång till IT-baserat beslutsstöd och verktyg för att följa resultaten.
Artnr:
7164-558-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr