Ämnen
Från ord till handlingsplan i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-580-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-580-6
Utgivningsdag: 2017-10-30
Serie: Extremism

Från ord till handlingsplan

En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
Info:

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll. Syftet med uppdraget var att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

0 kr
Artnr:
7585-580-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Råd vid lokaluthyrning
De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammank...
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syfta...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...