Ämnen
Framgångsfaktorer i strokevården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5387)
ISBN-nummer: 5387
Utgivningsdag: 2015-05-19

Framgångsfaktorer i strokevården

Info:
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mellan olika landstings och sjukhus akuta strokevård.
Ett flertal framgångsfaktorer har visat sig påverka strokevårdens kvalitet i landstingen. Dessa presenteras närmare i denna skrift. Skriften är ett led i det nationella programrådet för strokes arbete med att utveckla kvaliteten inom strokevården och bidra till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.
Antal: 
Artnr:
5387
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Läkemedelsrelaterade problem: Åtgärder för att förebygga
Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården. Dessutom ka...
50 kr
Läkemedelsfel i vårdens övergångar - åtgärder för att förebygga
Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra van...
50 kr