Ämnen
Framgångsfaktorer i strokevården - en jämförande studie av strokevård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-230-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-230-0
Utgivningsdag: 2015-05-19

Framgångsfaktorer i strokevården - en jämförande studie av strokevård

Info:
Det nationella programrådet för stroke arbetar för en kunskapsbaserad och jämlik strokevård. Som ett led i detta arbete har programrådet initierat en jämförande studie av skillnader och likheter mellan olika landstings och sjukhus akuta strokevård. Förhoppningen är att de identifierade framgångsfaktorerna kan vara till konkret nytta i landstingens förbättringsarbete för att på sikt kunna bidra till en ökad kvalitet i strokevården. Rapporten vänder sig i första hand till ansvariga tjänstemän och de inom professionerna som arbetar med strokevård.
Artnr:
7585-230-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...