Ämnen
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-983-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-983-6
Utgivningsdag: 2013-09-25
Serie: Diabetes

Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård

Info:
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju framgångsfaktorer som går att se hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat i diabetesvården. Framgångsfaktorerna belyser arbetet inom olika delar av vårdorganisationen. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården, med kvalitetsutveckling, som chef eller i ett vårdteam. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorer ska kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till kvalitetsförbättringar inom diabetesvården i primärvården.
Artnr:
7164-983-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are prese...
10 kr
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- oc...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbeta...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikation...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr