Ämnen
Frågor om levnadsvanor i vården: Resultat från Nationell patientenkät 2009 och 2010 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-708-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-708-5
Utgivningsdag: 2011-08-24

Frågor om levnadsvanor i vården: Resultat från Nationell patientenkät 2009 och 2010

Info:
I vilken utsträckning ställer hälso- och sjukvården frågor om levnadsvanor? Detta är en fråga som har aktualiserats bland annat i samband med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som kommer att implementeras under hösten 2011. Frågan kan till del besvaras med hjälp av den nationella patientenkäten.

Hälso- och sjukvården har i uppdrag att ställa frågor om levnadsvanor när patienter besöker vården, kopplat till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. För att få en tydligare nulägesbild av hur besökare inom hälso och sjukvården får frågor om levnadsvanor har denna rapports tagits fram.
Artnr:
7164-708-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr