Ämnen
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 : en rapport om politikerantal och representativitet i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (618-1437-4)
ISBN-nummer: 978-91-618-1437-4
Utgivningsdag: 2008-05-28

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 : en rapport om politikerantal och representativitet

Info:

I rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 redovisas analyser baserade på den totalundersökning om de förtroendevalda som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under sommaren och hösten 2007. Rapporten belyser bland annat hur antalet förtroendevalda och förtroendeuppdrag förändrats över tid, vilka de förtroendevalda är och hur representativa de är för befolkningen i sin helhet. Dessutom innefattar rapporten en analys av vilka som väljer att hoppa av sitt uppdrag i förtid. Analyserna är genomförda av Jessica Persson och Richard Öhrvall vid SCB:s enhet för demokratistatistik.

Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2007 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting.

150 kr
Artnr:
618-1437-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr