Ämnen
Formspråk i gång- & cykelpassager: regler och utformning samverkar för bättre passager för oskyddade trafikanter i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-005-3)
ISBN-nummer:91-7289-005-3
Utgivningsdag:2001-07-12

Formspråk i gång- & cykelpassager: regler och utformning samverkar för bättre passager för oskyddade trafikanter

Info:
Det är oerhört viktigt att uppnå ett formspråk i trafiken som svarar mot och stöttar de regler som gäller. Tyvärr visar erfarenheter att utformare, esteter och trafikreglerare inte alltid kommunicerar tillräckligt innan en fysisk åtgärd i gatan utförs. Konsekvensen kan i vissa fall bli att den oskyddade trafikanten hamnar i ett sämre läge.

För att förbättra samarbetet kring de fysiska åtgärderna vid gång- och cykelpassager, redovisas i denna skrift ett antal exempel som kan fungera som diskussionsunderlag för kommunens ansvariga inför kommande om- eller nybyggnader i kommunerna.

Levereras endast som elektroniskt dokument.
Artnr:
7289-005-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...