Ämnen
Formspråk i gång- & cykelpassager: regler och utformning samverkar för bättre passager för oskyddade trafikanter i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-005-3)
ISBN-nummer:91-7289-005-3
Utgivningsdag:2001-07-12

Formspråk i gång- & cykelpassager: regler och utformning samverkar för bättre passager för oskyddade trafikanter

Info:
Det är oerhört viktigt att uppnå ett formspråk i trafiken som svarar mot och stöttar de regler som gäller. Tyvärr visar erfarenheter att utformare, esteter och trafikreglerare inte alltid kommunicerar tillräckligt innan en fysisk åtgärd i gatan utförs. Konsekvensen kan i vissa fall bli att den oskyddade trafikanten hamnar i ett sämre läge.

För att förbättra samarbetet kring de fysiska åtgärderna vid gång- och cykelpassager, redovisas i denna skrift ett antal exempel som kan fungera som diskussionsunderlag för kommunens ansvariga inför kommande om- eller nybyggnader i kommunerna.

Levereras endast som elektroniskt dokument.
Artnr:
7289-005-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr