Ämnen
Formspråk i gång- & cykelpassager: regler och utformning samverkar för bättre passager för oskyddade trafikanter i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-005-3)
ISBN-nummer: 91-7289-005-3
Utgivningsdag: 2001-07-12

Formspråk i gång- & cykelpassager: regler och utformning samverkar för bättre passager för oskyddade trafikanter

Info:
Det är oerhört viktigt att uppnå ett formspråk i trafiken som svarar mot och stöttar de regler som gäller. Tyvärr visar erfarenheter att utformare, esteter och trafikreglerare inte alltid kommunicerar tillräckligt innan en fysisk åtgärd i gatan utförs. Konsekvensen kan i vissa fall bli att den oskyddade trafikanten hamnar i ett sämre läge.

För att förbättra samarbetet kring de fysiska åtgärderna vid gång- och cykelpassager, redovisas i denna skrift ett antal exempel som kan fungera som diskussionsunderlag för kommunens ansvariga inför kommande om- eller nybyggnader i kommunerna.

Levereras endast som elektroniskt dokument.
Artnr:
7289-005-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr