Ämnen
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-411-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-411-3
Utgivningsdag:2016-06-30
Serie:Kvinnors hälsa, Trygg hela vägen

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Info:
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårdsystem som är lyhört för kvinnors olika behov är viktiga delar av en jämlik vård. Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men samtidigt visar denna kartläggning att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom förlossningsvården samt annan vård som rör kvinnors hälsa.

Relaterad studie: Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården (PDF, nytt fönster)
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-411-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...