Ämnen
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-411-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-411-3
Utgivningsdag:2016-06-30

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Kartläggning av nuläge och förbättringsområden
Info:
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårdsystem som är lyhört för kvinnors olika behov är viktiga delar av en jämlik vård. Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men samtidigt visar denna kartläggning att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom förlossningsvården samt annan vård som rör kvinnors hälsa.

Relaterad studie: Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården (PDF, nytt fönster)
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-411-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förb...
5 kr
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patient...
50 kr
Individuell och differentierad lön
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, och Lära...
5 kr