Ämnen
Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-853-2)
ISBN-nummer: 978-91-7164-853-2
Utgivningsdag: 2012-11-06

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning

Info:
Under år 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för första gången servicemätningen Insikt. Det är en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. som mäter servicen inom olika myndighetsområden. ;
I den enkät som skickades till företag som haft ett myndighetsärende med kommunen fanns möjlighet för företagarna att skriva ned synpunkter på hur kommunens service och myndighetsutövning kan förbättras. Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten och de mest intressanta svaren från denna fråga i enkäten.
Artnr:
7164-853-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr