Ämnen
Förbättrad dokumentation i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-638-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-638-4
Utgivningsdag: 2018-06-20

Förbättrad dokumentation

Utvecklingsarbete: Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit ett utvecklingsarbete med att förbättra och effektivisera dokumentationen i social barn- och ungdomsvård. Utvecklingsarbetet har finansierats av regeringen och bedrivits i samarbete med 29 kommuner i sex län och respektive regional utvecklingsledare. Resultaten visar att det går att förenkla och förbättra dokumentation av journal och beslutsunderlag inom ramen för aktuell lagstiftning förutsatt att BBIC kan användas mer flexibelt.
0 kr
Artnr:
7585-638-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr