Ämnen
Förbättrad dokumentation i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-638-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-638-4
Utgivningsdag: 2018-06-20

Förbättrad dokumentation

Utvecklingsarbete: Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit ett utvecklingsarbete med att förbättra och effektivisera dokumentationen i social barn- och ungdomsvård. Utvecklingsarbetet har finansierats av regeringen och bedrivits i samarbete med 29 kommuner i sex län och respektive regional utvecklingsledare. Resultaten visar att det går att förenkla och förbättra dokumentation av journal och beslutsunderlag inom ramen för aktuell lagstiftning förutsatt att BBIC kan användas mer flexibelt.
0 kr
Artnr:
7585-638-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...