Ämnen
Förändringskoncept :  projekt Pinocchio :  med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (5199)
Utgivningsdag:2010-06-10

Förändringskoncept : projekt Pinocchio : med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende

Info:

I projektet har 30 tvärprofessionella team deltagit. Teamen har bestått av personal från främst förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Det har varit ett stort material att hämta data och kunskap från och alla team har också dokumenterat sina resultat och lärdomar i egna slutrapporter.

Erfarenheterna som lyfts fram i den här boken hoppas vi bidrar till att fler blir intresserade och inspirerande att utveckla arbetet och förbättra situationen för dessa barn.

Artnr:
5199
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...