Ämnen
Förändringskoncept :  projekt Pinocchio :  med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (5199)
Utgivningsdag:2010-06-10

Förändringskoncept : projekt Pinocchio : med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende

Info:

I projektet har 30 tvärprofessionella team deltagit. Teamen har bestått av personal från främst förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Det har varit ett stort material att hämta data och kunskap från och alla team har också dokumenterat sina resultat och lärdomar i egna slutrapporter.

Erfarenheterna som lyfts fram i den här boken hoppas vi bidrar till att fler blir intresserade och inspirerande att utveckla arbetet och förbättra situationen för dessa barn.

Artnr:
5199
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Fotundersökning vid diabetes
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders...