Ämnen
Förändringsarbete med våldsutövande män i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-594-3)
Förändringsarbete med våldsutövande män
ISBN-nummer:978-91-7585-594-3
Utgivningsdag:2018-01-30
Serie:Maskulinitet och jämställdhet

Förändringsarbete med våldsutövande män

Strategier för kvalitetsutveckling
Info:
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum?

Skriften utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare.
Köp 2 st eller fler för 75 kr/st
Köp 5 st eller fler för 65 kr/st
85 kr
Antal: 
Artnr:
7585-594-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Maskulinitet och jämställd skola
Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolan...
50 kr
Maskulinitet och psykisk hälsa
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
50 kr
Maskulinitet och jämställdhet
Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart...
75 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare
En allt större andel kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument...