Ämnen
Förändringsarbete med våldsutövande män i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-594-3)
Förändringsarbete med våldsutövande män
ISBN-nummer: 978-91-7585-594-3
Utgivningsdag: 2018-01-30
Serie: Kvinnofrid och våld i nära relationer, Maskulinitet och jämställdhet

Förändringsarbete med våldsutövande män

Strategier för kvalitetsutveckling
Info:
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum?

Skriften utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare.
Köp 2 st eller fler för 75 kr/st
Köp 5 st eller fler för 65 kr/st
85 kr
Antal: 
Artnr:
7585-594-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Maskulinitet och jämställd skola
Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolan...
Maskulinitet och psykisk hälsa
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
Maskulinitet och jämställdhet
Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskuli...
Maskulinitet och jämställt föräldraskap
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
Andra har också visat intresse för:
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart...
75 kr
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partne...
25 kr
Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt
Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samh...
150 kr
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången...
125 kr