Ämnen
Föräldraledighet i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-463-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-463-2
Utgivningsdag: 2017-03-21

Föräldraledighet

Lagar, avtal och ersättningar
Info:
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller föräldraledighet?

Denna skrift ger en översikt över de regler som är kopplade till föräldraledighet för medarbetare i kommuner, landsting, regioner och Pactas medlemsföretag. Det gäller regler utifrån från lagstiftning, det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) samt andra kollektivavtal som finns inom sektorn.

Informationen kan användas som ett stöd för chefer och andra som arbetar med personalfrågor.
55 kr
Antal: 
Artnr:
7585-463-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa
Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt...
25 kr
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkninge...
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv
I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jäm...
45 kr
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att st&#...
100 kr