Ämnen
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-940-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-940-9
Utgivningsdag:2013-04-17

Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare

Info:

Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Denna handbok baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

Handboken kan vara till hjälp för kommuner, polismyndigheter och Trafikverkets regioner vid beslut om flyttning av fordon. Handboken är uppdaterad med ändringsföreskrifter t. o. m. 2006:561 (LFF) samt 2010:279 (FFF). 2017 reviderades sid 42 i denna webbversion (se bilaga).

175 kr
Antal: 
Artnr:
7164-940-9
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Gcm-handbok:  Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus
Det här är en handbok som lyfter fram positionerna för gång- och cykeltrafiken...
299 kr
Kommunala trafiksäkerhetsprogram
Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som må...
100 kr
Kommunal VGU-guide
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutform...
100 kr
Parkeringshandbok
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkerin...
150 kr