Ämnen
Flernivåstyrning i praktiken i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-653-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-653-7
Utgivningsdag:2018-10-03

Flernivåstyrning i praktiken

När landstingen övertar den regionala ledarrollen
Info:
Från 2019 ska regionala politiska organ samla kommuner, myndigheter, universitet, högskolor, näringsliv och civilsamhälle kring en utvecklingsstrategi i alla län. Syftet är att öka regionens attraktivitet och konkurrenskraft samt hantera global konkurrens, urbanisering, klimat och miljö. Resultat kan förväntas i form av företag, jobb, bostäder, utbildning, kommunikationer och miljö.

Rapporten beskriver hur samhällsorganisationen har förändrats och olika faktorers påverkan på utvecklingen. Den redovisar vad som kännetecknar arbetet med regional utveckling ur ett organisatoriskt och styrningsperspektiv, vilka utmaningar man förväntas ta itu med och vilket ledarskap som krävs.
0 kr
Artnr:
7585-653-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituatio...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...