Ämnen
Fastighetsföretagande i offentlig sektor i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-233-5)
ISBN-nummer:978-97-7345-233-5
Utgivningsdag:2010-03-15

Fastighetsföretagande i offentlig sektor

Info:

Den här boken ger en översikt och insikt i de viktigaste frågorna som offentliga fastighetsorganisationer hanterar. Den är lämplig både för enskild läsning och som kurslitteratur på utbildningar i fastighetsföretagande. Boken ger en fördjupad kunskap om betydelsen av ditt eget bidrag till lokalförsörjningen, och i förlängningen till välfärden genom väl fungerande skolor, sjukhus, ­äldreboenden och simhallar. 

Oavsett om du är student på en högskola eller redan verksam inom något av Sveriges många offentliga fastighetsföretag, så ger dig boken en ökad och aktuell kunskap. Det är denna samlade kunskap som vi inom sektorn har att utgå ifrån, när vi fortsätter att utveckla kvalitet och effektivitet och ta oss an nya utmaningar.

Köp 5 st eller fler för 209 kr/st
Köp 10 st eller fler för 178 kr/st
259 kr
Antal: 
Artnr:
7345-233-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...