Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  ..5  Nästa »  |  Visa alla
Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Andra upplagan. Ny- och ombyggnationer innebär stora investeringar för offentliga fastighetsföretag. De beslut som tas i samband med planering, projektering och genomförande f...
Steg för steg : strategi för systematiskt energiarbete
I UFOS rapportserie har energifrågorna den senaste tiden fått sort utrymme. Energisparguiden är mycket praktiskt inriktad med sin exempelsamling om energisparåtgärder, medan...
Breda band för smarta hus : strategier och ansvarsförhållanden för fastighetsbunden IT – med fyra fallstudier
I stort sett alla arbetsplatser inom den offentliga sektorn har datorer för en mängd arbetsuppgifter. Avancerade IT-system och apparatur används för att utveckla och effektivisera produktionen. Mång...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna) fungerar tillsammans med de människor som arbetar där och det arbete som utförs. FM omfattar såväl ...
Glasklar gränsdragning : ansvarsfördelning med gränsdragningslistor mellan värd och hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Vilka funktioner och tjänster i en verksamhetslokal ska bekostas av hyresgästen, och vilka ska "ingå i hyran"? Frågan leder ofta till oenighet och konflikt. För att göra gränserna mellan ansvarsområ...
Skapa sund innemiljö
utredningsmetodik vid hälsoproblem i lokaler
Innemiljön i våra offentliga lokaler är viktig för hälsa och välbefinnande, men är också central för koncentration, effektivitet och inlärningsf...
Är bra lokaler en formsak? : bolag eller förvaltning? : en studie av tre kommuner med olika associationsform för sina fastigheter
Har den juridiska organisationsformen någon betydelse för styrningen av de kommunala fastigheterna? Är förutsättningarna för fastighetsförsörjningen bättre i förvaltningsform eller bolagsform? ;    ...
Skolhus för tonåringar : rumsliga aspekter på skolans organisation och arbetssätt
Aldrig tidigare har friheten varit så stor för skolorna att forma den egna verksamheten, och ingen kan med säkerhet förutse hur arbetet i den svenska skolan ser ut i framtiden. T...
Snö och is på tak : risker och riktlinjer
Flera allvarliga olyckor, några med dödlig utgång, har under senare år orsakats av nedfallande snö och is från tak. I denna uppslagsbok, som i första hand vän...
Morötter och piskor : incitamentskonstruktioner för fastighetsförvaltning på entreprenad - en exempelsamling
Under senare år har det blivit allt vanligare att offentliga fastighetsorganisationer köper hela eller delar av fastighetsförvaltningen på entreprenad. Erfarenheterna av dessa entreprenader visar at...
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de två skolorna med det bästa inneklimatet helt olika typer av ventilationssystem. Å andra sidan kan e...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som utveckling av det som redan finns – är många förvaltningar, enheter, organisationer och myndigheter in...
Egenkontrollsystem för ventilation : i stället för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Sedan förordningen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) infördes har många offentliga fastighetsorganisationer utvecklat sin kvalitetssäkring. Många menar att egenkontroll skulle kunna utgöra ...
« Föregående  1  2  3  4  ..5  Nästa »  |  Visa alla