Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla
När resultatet räknas : optimering av egen driftverksamhet i offentliga fastighetsföretag
De offentliga fastighetsägarna arbetar med varierande framgång med att effektivisera energianvändningen. En av strategierna är att arbeta i egen regi med driftoptimering, dvs jus...
Hela vägen fram : uppföljning av energikrav i byggprocessen
Fastighetsföretag är ofta bra på att ställa krav när de beställer en byggnad. Men de är ibland sämre på att följa upp och kontrollera att de få...
Här är din lokal : introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler
Denna skrift handlar om vad offentliga hyresgäster kan göra för att ge sig själva bättre, effektivare och trivsammare lokaler. Skriften berör i första hand fastigh...
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att ...
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vilket betyder att den offentliga storhushålls­sektorn är en nästan lika stor akt&o...
Energisparguiden : erfarenheter av energieffektivisering i offentliga lokaler
Energianvändningen inom bygg- och fastighetssektorn utgör en betydande del av den samlade energianvändningen, och det finns därmed en stor potential att arbeta med energispar...
Erfarenheter av driftentreprenad : diskussionsunderlag i upphandlingsprocesssen
Det har blivit allt vanligare att offentliga fastighets­organisationer köper förvaltningen på entreprenad, för att effektivisera verksamheten och höja servicekvaliteten...
Mer åt fler på lekplatsen : bra lekplats för barn med funktionshinder blir bättre lekplats för alla
Lekplatser är viktiga för alla barns utveckling, även för dem som har olika typer av funktionsnedsättningar. Sveriges Kommuner och Landsting och Hjälpmedelsinstitutet v...
Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Andra upplagan. Ny- och ombyggnationer innebär stora investeringar för offentliga fastighetsföretag. De beslut som tas i samband med planering, projektering och genomförande f...
Steg för steg : strategi för systematiskt energiarbete
I UFOS rapportserie har energifrågorna den senaste tiden fått sort utrymme. Energisparguiden är mycket praktiskt inriktad med sin exempelsamling om energisparåtgärder, medan...
Skapa sund innemiljö
utredningsmetodik vid hälsoproblem i lokaler
Innemiljön i våra offentliga lokaler är viktig för hälsa och välbefinnande, men är också central för koncentration, effektivitet och inlärningsf...
Snö och is på tak : risker och riktlinjer
Flera allvarliga olyckor, några med dödlig utgång, har under senare år orsakats av nedfallande snö och is från tak. I denna uppslagsbok, som i första hand vän...
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla