Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla
Underhållsstrategier : nya synsätt och metoder för underhåll av offentliga byggnader
Vad är underhåll? Vem beslutar om nivån på underhållet? Vilken information behövs för besluten? Hur vet man vilka fastigheter som ska prioriteras? Finns det ett un...
Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Andra upplagan. Ny- och ombyggnationer innebär stora investeringar för offentliga fastighetsföretag. De beslut som tas i samband med planering, projektering och genomförande f...
Steg för steg : strategi för systematiskt energiarbete
I UFOS rapportserie har energifrågorna den senaste tiden fått sort utrymme. Energisparguiden är mycket praktiskt inriktad med sin exempelsamling om energisparåtgärder, medan...
Skapa sund innemiljö
utredningsmetodik vid hälsoproblem i lokaler
Innemiljön i våra offentliga lokaler är viktig för hälsa och välbefinnande, men är också central för koncentration, effektivitet och inlärningsf...
Snö och is på tak : risker och riktlinjer
Flera allvarliga olyckor, några med dödlig utgång, har under senare år orsakats av nedfallande snö och is från tak. I denna uppslagsbok, som i första hand vän...
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla