Ämnen

Fastigheter

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  4  ..5  Nästa »  |  Visa alla
Energisparguiden : erfarenheter av energieffektivisering i offentliga lokaler
Energianvändningen inom bygg- och fastighetssektorn utgör en betydande del av den samlade energianvändningen, och det finns därmed en stor potential att arbeta med energispar...
Erfarenheter av driftentreprenad : diskussionsunderlag i upphandlingsprocesssen
Det har blivit allt vanligare att offentliga fastighets­organisationer köper förvaltningen på entreprenad, för att effektivisera verksamheten och höja servicekvaliteten...
Mer åt fler på lekplatsen : bra lekplats för barn med funktionshinder blir bättre lekplats för alla
Lekplatser är viktiga för alla barns utveckling, även för dem som har olika typer av funktionsnedsättningar. Sveriges Kommuner och Landsting och Hjälpmedelsinstitutet v...
Underhållsstrategier : nya synsätt och metoder för underhåll av offentliga byggnader
Vad är underhåll? Vem beslutar om nivån på underhållet? Vilken information behövs för besluten? Hur vet man vilka fastigheter som ska prioriteras? Finns det ett un...
Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Andra upplagan. Ny- och ombyggnationer innebär stora investeringar för offentliga fastighetsföretag. De beslut som tas i samband med planering, projektering och genomförande f...
« Föregående  1  2  3  4  ..5  Nästa »  |  Visa alla