Ämnen
Familjehemsvård ur ett barnperspektiv : för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-468-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-468-8
Utgivningsdag:2009-09-01

Familjehemsvård ur ett barnperspektiv : för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete

Info:
Svensk familjehemsvård är i förändring. I denna skrift behandlas den positiva utveckling som är på gång och exempel på hur kommunerna bedriver sitt metodarbete. Utgångspunkten är att lyfta fram barnperspektivet och alltid se till barnets bästa. Att lyssna på barnet och att ta hänsyn till dess uppfattningar är den röda tråd som löper genom de olika berättelserna. Syftet med skriften är att ge inspiration och utgöra ett stöd i metod- och kunskapsutvecklingen inom familjehemsvården.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7164-468-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...