Ämnen
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-106-8)
ISBN-nummer:91-7289-106-8
Utgivningsdag:2002-11-13
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM

Info:
"Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna) fungerar tillsammans med de människor som arbetar där och det arbete som utförs. FM omfattar såväl företagets administration som byggnadernas arkitektur och den teknik som håller arbetsplatsen igång. Det är fråga om tvärvetenskap – ekonomi, design, teknik, sociala frågor, och även juridik avseende t ex kontrakt. ;    Facility management har behandlats omfattande i en tidigare skrift från U.F.O.S. (1997). Denna nya skrift är en lägesrapport, som dels beskriver och värderar ett antal utvecklingsvägar för Facility Management, och dels redovisar en studie av hur fem offentliga organisationer formerat sina stödfunktioner och vad man har för erfarenheter av detta. ;    Skriften utkommer i november."
0 kr
Artnr:
7289-106-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...