Ämnen
Ersättningssystem  inom hälso- och sjukvården : en kunskapsöversikt baserad på internationella erfarenheter i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-352-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-352-0
Utgivningsdag: 2008-04-30

Ersättningssystem inom hälso- och sjukvården : en kunskapsöversikt baserad på internationella erfarenheter

Info:
"Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ersättningssystem kan spela en viktig roll som en del i redskapsarsenalen för ett mera utvecklat system som förmår motsvara kraven. ; En intensiv utveckling kring dessa frågor pågår i omvärlden. I USA finns ett påtagligt intresse att koppla ekonomisk ersättning till uppnådd kvalitet och måluppfyllelse, s.k. ”pay for performance”. Många europeiska länder bedriver utveckling av sina ersättningssystem, bl.a. utgående från tradition och kulturella förutsättningar. ; Rapporten ger en samlad översikt över denna utveckling med hänvisningar till litteratur och andra kunskapskällor. Tänkbara strategier och utvecklingslinjer för Sverige diskuteras mot bakgrund av den internationella utvecklingen."
Artnr:
7164-352-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr