Ämnen
Erfarenheter av uppföljning i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-815-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-815-0
Utgivningsdag:2012-08-20

Erfarenheter av uppföljning

Info:
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Syftet med denna rapport är att ge en översikt över hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.
Artnr:
7164-815-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Se, förstå och förändra
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som upp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...