Ämnen
Energikrav vid driftentreprenad i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-547-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-547-0
Utgivningsdag:2010-06-10
Serie:Offentliga fastigheter

Energikrav vid driftentreprenad

Info:
De senaste åren har energieffektivisering funnits på alla fastighets organisationers agenda. I de organisationer som har lagt ut sin drift på entreprenad visar utredningar och utvärderingar att man visserligen är nöjd med det rent drifttekniska resultatet men inte när det gäller entreprenörens energi effektiviseringsarbete.

I denna skrift kartläggs och redovisas orsakerna till en situation med brister i driftentreprenörernas bidrag till hög energieffektivitet. Här ges även konkreta förslag och råd på hur man kan komma till rätta med problemet. Det rör viktiga beståndsdelar såsom mål- och strategiarbete, utformning av förfrågningsunderlag, upphandling och uppföljning av entreprenaderna. I skriften ges förslag till förändrade rutiner som leder till att energieffektiviseringsarbetet blir mer framgångsrikt.
Artnr:
7164-547-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Se, förstå och förändra
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som upp...