Ämnen
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2009 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-446-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-446-6
Utgivningsdag: 2009-05-13

Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : maj 2009

Info:
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till 2012.

Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting ter sig allt mer bekymmersam. Den exceptionellt svaga konjunkturen och minskande sysselsättning medför kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster i år och nästa år. Kommuner och landsting har att välja mellan effektiviseringar, neddragningar och skattehöjningar. För många väntar ett besvärligt budgetarbete inför år 2010.
Artnr:
7164-446-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr