Ämnen
Ekonomirapporten, oktober 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-077-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-077-1
Utgivningsdag:2015-10-08
Serie:ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, oktober 2015

Info:
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i många kommuner och nästan alla landsting. Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att sektorns ekonomi är i ett svårt läge.

I den här rapporten tittar vi särskilt på de ökade kostnader som följer av bemanningsproblem i vården. Vi beskriver även de problem vi kan se med den statliga styrningen och riktade statsbidrag i den kommunala sektorn. Särskilt tydligt är detta på skolans område.
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Aktuellt material om Ekonomirapporten hittar du på skl.se
Artnr:
7585-077-1
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...