Ämnen
Ekonomirapporten, maj 2019 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-547-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-547-9
Utgivningsdag: 2019-05-13
Serie: ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, maj 2019

Om kommunernas och regionernas ekonomi
Info:
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren 2020–2021. Trycket på verksamheterna är stort. Det är svårt att klara bemanningen. Sysselsättningen behöver en lyckad integration av nya invånare, samt öka genom ett utökat och förlängt arbetsliv. Det skulle underlätta finansiering och bemanning.

Statens finanser är starka och kan underlätta en besvärlig ekonomisk situation. En större utmaning är kompetensförsörjningen. Det finns en gräns för hur många reformer sektorn klarar av. Fokus måste ligga på att klara kärnverksamheterna.

Kommuner och regioner måste leverera en god välfärd med knappa resurser. Kan förebyggande arbete för folkhälsan dämpa kostnadsökningarna?

Ny version publicerad 2019-06-13
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-547-9
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Intern kontroll
Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de tjäns...
120 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr