Ämnen
Ekonomirapporten, maj 2017 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-089-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-089-4
Utgivningsdag:2017-05-10
Serie:Ekonomirapporten, ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, maj 2017

Om kommunernas och landstingens ekonomi
Info:

Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla – innebär en stor utmaning om inte kostnaderna ska öka betydligt snabbare än intäkterna. Dagens svenska högkonjunktur väntas dessutom brytas, vilket medför lägre tillväxt i skatteunderlaget.

Det blir därför nödvändigt hitta långsiktiga lösningar. Historiskt har stora effektivitetsvinster haft med ny teknik att göra tillsammans med förändrat arbetssätt. De senaste årens landvinningar inom digitalisering visar på en teknisk revolution som kan förändra hur välfärdsuppdragen kan lösas. Mäktar den offentliga sektorn i Sverige med denna omställning? Alternativen är betydligt sämre.

100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-089-4
Ingår i samma serie:
Ekonomirapporten, april 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, or...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på...
100 kr
Ekonomirapporten, april 2016
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och land...
100 kr
Andra har också visat intresse för: