Ämnen
Ekonomirapporten, december 2018 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-545-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-545-5
Utgivningsdag: 2018-12-17
Serie: ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, december 2018

Om kommunernas och landstingens ekonomi
Info:
Konjunkturen har passerat sin topp och svagare tillväxt väntar. En inbromsning nästa år är högst trolig i USA, Kina och Tyskland, vilket påverkar global tillväxt och utrikeshandel. Hemma tror vi bostadsbyggandet minskar 2019. Svagare utveckling av sysselsättningen ger påtaglig dämpning av skatteunderlagstillväxten.
Vi har länge varnat för period med besvärlig demografi. Tydliga tecken finns att denna period har inletts, särskilt med kostnadsutvecklingen i kommunsektorn och möjligheterna rekrytera nyckelpersonal. Främst påverkas landstingen.
Kan verksamheterna effektiviseras genom ny teknik? Kan samarbetet med staten förbättras? Behövs nya intäktskällor? Behöver vi arbeta längre?
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-545-5
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...