Ämnen
Ekonomirapporten, april 2015 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-074-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-074-0
Utgivningsdag: 2015-04-29
Serie: Ekonomirapporten, ISSN 1653-0853

Ekonomirapporten, april 2015

Info:
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, orsakerna till de senaste årens skattehöjningar i landstingen och deras utmaningar. Det finns stora vinster att göra med nya former för omhändertagande av de mest sjuka äldre.

Sektorns resultat landar på cirka 11 miljarder kronor för 2015. Det motsvarar 1,5 % av skatter och bidrag. Det positiva resultatet förklaras till stor del av engångstillskott i form av återbetalda premier från AFA Försäkring med totalt 5 mdkr.

Beställ eller ladda ner rapporten gratis.
Artnr:
7585-074-0
Ingår i samma serie:
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på...
Ekonomirapporten, april 2016
Stora demografiska förändringar innebär en stor utmaning för kommuner och land...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr