Ämnen
Ekonomirapporten. Oktober 2013 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-988-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-988-1
Utgivningsdag:2013-10-10

Ekonomirapporten. Oktober 2013

Info:

År 2013 väntas engångsintäkter från AFA Försäkring bidra till ett positivt för sektorn. Vi räknar med ett överskott på cirka 10 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3 procent som andel av skatter och bidrag. Därefter ser det kärvare ut; de demografiska förändringarna och stora investeringsbehov medför ökade kostnader. För att nå ett resultat på 9 miljarder år 2017, vilket motsvarar 1 procent av skatter och bidrag, krävs att skatten höjs med 31 öre och att statsbidragen ökar med närmare 18 miljarder. För att nå sparmålet för den offentliga sektorn på 1 procent av BNP behöver skatten höjas med ytterligare 60 öre jämfört med 2013.

Artnr:
7164-988-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...