Ämnen

Ekonomi

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla
Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt
Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-t...
Ekonomirapporten :  om kommuners och landstings ekonomi : maj 2009
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det...
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2008
I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008" beskriver vi 2008 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att j&au...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2008 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik
I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive la...
Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient
De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen f&o...
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun.I denna rapport redovisas ...
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2009 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik
I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive la...
The Economy Report. May 2010
The Economy Report. is a series published twice yearly by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). In it we deal with the present economic situation and developments in muni...
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Förslaget bygger p&ari...
KPP Psykiatri Mycket mer än kostnad per patient
I denna rapport visar vi exempel på analyser som kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin. Vår förhoppni...
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - December 2010
Kalkylerna (avslutades den 2 december) sträcker sig fram till år 2015. Resultaten för sektorn år 2009 och 2010 tillhör de bästa på många år, trots f...
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården
I rapporten görs jämförelser av kostnader och prestationer. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig...
Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin  med mål, uppföljning och åtgärder
Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av nyhet...
Utveckling av lokala välfärdsbokslut: en modell för styrning och uppföljning
Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och 17 kommuner och landsting, har vidareutvecklat lokala välfärdsbokslut så att modellen tar utg&arin...
« Föregående  1..  2  3  4  5  |  Visa alla