Ämnen
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-528-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-528-9
Utgivningsdag:2010-05-18

Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi

Info:
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata vårdgivare har blivit en viktigare fråga. Men vad händer med den verksamhet som drivs av kommunen och som ska börja konkurrera med privata leverantörer på samma villkor?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett konsulten Lars Olov Lernberg i uppdrag att intervjua personal från fem framgångsrika kommuner på tre nivåer: förvaltningsledning, ”affärsområdesledning” och enhetspersona. Studien visar orsakerna till att kommunerna lyckats så väl.
0 kr
Artnr:
7164-528-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...