Ämnen
Effektivisering av arbete med Händelseanalys i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-489-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-489-2
Utgivningsdag:2017-09-26

Effektivisering av arbete med Händelseanalys

Info:
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syftet är att komplettera den svenska handboken i Risk- och Händelseanalys, med resultat från den senaste internationella utvecklingen.
0 kr
Artnr:
7585-489-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...