Ämnen
Effektivisering av arbete med Händelseanalys i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-489-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-489-2
Utgivningsdag:2017-09-26

Effektivisering av arbete med Händelseanalys

Info:
Skriften är en översättning och bearbetning utav valda delar ur ”RCA² – Improving Root Cause Analyses and Actions to Prevent Harm”, framtagen av NPSF (National Patient Safety Foundation) i USA. Syftet är att komplettera den svenska handboken i Risk- och Händelseanalys, med resultat från den senaste internationella utvecklingen.
0 kr
Artnr:
7585-489-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ohälsosamma levnadsvanor
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetsche...