Ämnen
E-handel och e-fakturering i gruppen Digitalisering hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-740-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-740-4
Utgivningsdag: 2019-09-13

E-handel och e-fakturering

Enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/19
Info:
Införandet av e-handel och e-fakturering fortsätter i kommuner och regioner och för kartlägga omfattning av detta har en enkätundersökning genomförts. Denna genomfördes under tiden mars t.o.m. maj 2019. Siffrorna härför sig därför huvudsakligen till 2018 som visar att e-faktureringen har ökat i mycket stor omfattning sedan den senaste undersökningen. Även e-handeln har ökat men inte i samma omfattning som e-faktureringen. Rapporten redovisar statistik över införandet och jämförelse med tidigare års undersökningar. Den visar vilka svårigheter som kommuner och regioner bedömt finns vid införandet av e-handel. Bedömda nyttoeffekter och positiva erfarenheter redovisas även.
0 kr
Artnr:
7585-740-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr