Ämnen
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007 i gruppen Digitalisering hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-328-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-328-5
Utgivningsdag: 2008-02-21

E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-2007

Delrapport 2
Info:
"Samtliga kommuner inbjöds mars 2006 och i juni 2007 att delta i en webbaserad undersökning om ”hur man ligger till i förändringsarbetet mot en modern förvaltning”. Inbjudan skickades till samtliga kommunchefer och 153 kommuner svarade på enkäten 2006. I juni 2007 upprepades enkäten med samma frågeställningar. 147 kommuner svarade, varav 97 också hade svarat 2006. 202 av landets 290 kommuner svarat något eller båda åren. ; I denna andra delrapport redovisas de sammanlagda svaren från de båda mätningarna och ges ett nuläge av e-förvaltningsutvecklingen hos dessa. Rapporten innehåller dessutom intervjuer med respondenterna i Botkyrka, Bromölla och Skellefteå, tre kommuner som svarat vid bägge undersökningstillfällena. ; Med återkommande enkäter blir det möjligt att mäta e-förvaltningsutvecklingen över tiden hos Sveriges kommuner."
0 kr
Artnr:
7164-328-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr