Ämnen
Dialoger och överenskommelser med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-113-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-113-6
Utgivningsdag:2014-06-12

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Info:
Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället. I skriften får vi ta del av konkreta resultat av överenskommelserna. Hur förtroende och hållbara relationer utvecklas och hur nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar ser dagens ljus. Ledande kommunpolitiker berättar om sina drivkrafter och ambitioner med samverkan med civilsamhället och tjänstemän vittnar om hur arbetet och organiseringen av samverkan går till.
Artnr:
7585-113-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...