Ämnen
Dialoger och överenskommelser med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-113-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-113-6
Utgivningsdag: 2014-06-12

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Info:
Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället. I skriften får vi ta del av konkreta resultat av överenskommelserna. Hur förtroende och hållbara relationer utvecklas och hur nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar ser dagens ljus. Ledande kommunpolitiker berättar om sina drivkrafter och ambitioner med samverkan med civilsamhället och tjänstemän vittnar om hur arbetet och organiseringen av samverkan går till.
Artnr:
7585-113-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...