Ämnen
Dialoger och överenskommelser med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-113-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-113-6
Utgivningsdag:2014-06-12

Dialoger och överenskommelser med civilsamhället

Info:
Lokala och regionala dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället har ökat i utbredning under senare år.

Denna rapport förmedlar erfarenheter från åtta kommuners dialogprocesser och hur lokala överenskommelser och policydokument kan utformas i samverkan mellan kommunen och det lokala civilsamhället. I skriften får vi ta del av konkreta resultat av överenskommelserna. Hur förtroende och hållbara relationer utvecklas och hur nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar ser dagens ljus. Ledande kommunpolitiker berättar om sina drivkrafter och ambitioner med samverkan med civilsamhället och tjänstemän vittnar om hur arbetet och organiseringen av samverkan går till.
Artnr:
7585-113-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...