Ämnen
Diagnostiska fel i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-783-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-783-1
Utgivningsdag: 2019-06-17

Diagnostiska fel

Lärdomar av händelseanalyser
Info:
Denna rapport är en sammanställning av händelseanalyser som berör diagnostiska fel i Nitha Kunskapsbank, Nationellt it-stöd för händelseanalys. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om vilka brister i vården som kan bidra till diagnostiska fel. Rapporten kan användas i lärande syfte av såväl slutenvård som öppenvård för att minska riskerna för att patienterna ska drabbas av vårdskador som orsakas av diagnostiska fel.
0 kr
Artnr:
7585-783-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...