Ämnen
Diagnostiska fel i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-783-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-783-1
Utgivningsdag:2019-06-17

Diagnostiska fel

Lärdomar av händelseanalyser
Info:
Denna rapport är en sammanställning av händelseanalyser som berör diagnostiska fel i Nitha Kunskapsbank, Nationellt it-stöd för händelseanalys. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om vilka brister i vården som kan bidra till diagnostiska fel. Rapporten kan användas i lärande syfte av såväl slutenvård som öppenvård för att minska riskerna för att patienterna ska drabbas av vårdskador som orsakas av diagnostiska fel.
0 kr
Artnr:
7585-783-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...