Ämnen
Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-848-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-848-8
Utgivningsdag:2012-11-05

Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket

Info:

Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ser det som viktigt att väcka diskussion om hur skolbiblioteket ska utvecklas för att på bästa sätt stötta elevens lärande.


Skolbibliotekens roll och verksamhet behöver utvidgas så att de fungerar som både fysiska och digitala rum till stöd för lärandet. En av utmaningarna är att få de båda rummen att komplettera varandra och svara mot de krav som moderna digitala verktyg och lärmiljöer ställer.

Artnr:
7164-848-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...